603399940

ZAPRASZAMY

Biuro Rachunkowe
UL-TEL

Usługi księgowe świadczymy dla małych, średnich i dużych firm oraz dla osób fizycznych.

Biuro Rachunkowe UL-TEL

Wysoką jakość naszych usług osiągamy dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom z wieloletnim doświadczeniem pracującym w naszym biurze, potwierdzone zezwoleniem Ministra finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Dzięki elastyczności naszej oferty wychodzimy na przeciw potrzebom klienta, co potwierdza się w wieloletniej współpracy z naszymi klientami, a nam przynosi satysfakcję z wykonywanej pracy.

Potwierdzeniem profesjonalizmu Biura Rachunkowego UL-TEL jest ciągle rosnąca ilość obsługiwanych przez nas firm. Osiągamy to dzięki referencjom naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Napisz do nas

Usługi ksiegowe

Świadczenie usług księgowych oraz ściśle z tym związanych rozliczeń podatkowych.

Kadry i Płace

Oprócz podstawowych obowiązków naszego Biura świadczymy również usługi w zakresie kadr i płac.

ZUS

Wspomagamy w tym zakresie Przedsiębiorców/Płatników z którymi mamy podpisaną umowę o świadczenie usług.

Dewizą naszej firmy jest dbałość o: fachową i kompleksową obsługę rzetelność i staranność orazzadowolenie klienta

OFERTA

Nasze usługi

Usługi księgowe

Główna działalność naszej firmy to świadczenie usług księgowych oraz ściśle z tym związanych rozliczeń podatkowych.
Dzięki naszemu doświadczeniu, znajomości przepisów podatkowych, profesjonalnemu oprogramowaniu wspomagamy naszych klientów w prowadzonej działalności gospodarczej.
Podpisując umowę na usługi księgowe z klientem zobowiązujemy się do prowadzenia:
- Ksiąg Handlowych
- Książki Przychodów i Rozchodów
- Ryczałtu ewidencjonowanego
- Rozliczań podatkowych w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT) i VAT(składanie plików JPK).

Prowadzimy księgowość firm usługowych, produkcyjnych i handlowych. Naszymi klientami są firmy z Trójmiasta, jak również z głębi Polski.

W ramach umowy:
- reprezentujemy klienta podczas kontroli podatkowych, które odbywają się w naszym biurze;
- pomagamy przy aktualizowaniu danych w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie.

Prowadzenie rozliczeń z ZUS

Każdy Przedsiębiorca ma określone obowiązki związane z ubezpieczeniami w ZUS. Uzależnione są one od wielu czynników.
Wspomagamy również w tym zakresie Przedsiębiorców/Płatników z którymi mamy podpisaną umowę o świadczenie usług.
Do naszych obowiązków wobec ZUS należy:
- dokonywanie zgłoszeń ubezpieczonych i członków rodzin,
- składanie obowiązujących deklaracji i raportów (miesięcznych, rocznych),
- informowanie o wysokości i terminie zobowiązania,
- aktualizowanie danych,
- rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników.

Usługi kadrowo- płacowe

Oprócz podstawowych obowiązków naszego Biura świadczymy również usługi w zakresie kadr i płac.

W ramach naszych usług:
- przygotowujemy dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika,
- prowadzenia teczek pracowniczych,
- naliczania wynagrodzeń,
- sporządzania list płac,
- wykonywanie obowiązków dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Funduszu Pracy i Funduszu gwarantowanych świadczeń Pracowniczych,
- monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP.


Rozliczamy umowy cywilnoprawne przygotowując:
- umowę zlecenia lub dzieło,
- wyliczając kwotę wynagrodzenia oraz obciążeń podatkowych i ZUS,
- rachunki do w/w umów.Usługi dodatkowe

Na życzenie klienta świadczymy usługi dodatkowe
polegające na np.:

- wystawianiu faktur,
- sporządzaniu umów,
- wysyłaniu korespondencji,
- prowadzeniu rozrachunków
- odbieraniu dokumentów od klienta.
- sporządzanie deklaracji do PFRONCENNIK

Usługi księgowe świadczone przez naszą firmę polegają na prowadzeniu KPiR, rozliczeniu podatku dochodowego i VAT oraz przygotowywania i wysyłania deklaracji ZUS.
Cena za usługi uzależniona jest od ilości dokumentów podlegających księgowaniu, ilości pracowników i umów zleceń za dany miesiąc.
Cena może być ustalona jako stała za dany miesiąc, jeżeli ilość faktur i pracowników jest podobna w każdym z miesięcy roku.

Pobieramy dodatkowe opłaty za:
– wyliczanie różnic kursowych
– transakcje wewnątrzwspólnotowe i międzynarodowe
– wyliczanie podatku u źródła
– rozliczanie delegacji
– inne usługi cena wg indywidualnych ustaleń.
Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT według obowiązującej stawki (23%).

WSPÓŁPRACA

Usługi fotograficzne

Usługi fotograficzne świadczone są pod adresem:
UL-TEL
81-552 Gdynia ul. Wielkopolska 42

Kontakt

UL-TEL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30
Sobota – nieczynne
Niedziele – nieczynne

Adres

ul. Śliska 28C, 81-577 Gdynia

Polityka prywatności